Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Báo lỗi Launcher Không load xong mã OTP khi đã nhập mã

    Tên nhân vật : Nguyen Hien Tên tài khoản : Dendau89 Máy chủ : RP Việt Tình huống : lấy mã xác thực OTP về đt đợi hơn 1h vẫn không thấy mã về. Gửi tin nhắn để xác thực thì hệ thống báo lỗi. Hình ảnh/Video : https://drive.google.com/file/d/1oEGzAeftKluIXzoX9ETEwv4QoQsjUima/view?usp=sharing
Bên trên